Co powinna zawierać umowa z DJ na wesele?

Szczegółowe informacje o usłudze

Umowa powinna jasno określać, jakie usługi zostaną świadczone przez DJ-a, w jakim czasie oraz gdzie (np. w jakim pomieszczeniu lub na jakim terenie). Warto również ustalić godziny rozpoczęcia i zakończenia usługi oraz czy DJ ma zagwarantowany czas na przygotowanie się i przerwę w trakcie wesela.

Kwestie dotyczące opłat

W podpisywanej umowie powinna się zawierać informacja na temat ceny usług oraz warunków płatności, w tym terminów i sposobu uiszczenia opłaty. Warto również ustalić, czy w razie nieprzewidzianych okoliczności (np. przedłużenie trwania wesela) będzie naliczana dodatkowa opłata.

Warunki rezygnacji

Ważnym elementem podczas planowania umowy z dj jest zapis o rezygnacji. Umowa powinna przewidywać warunki rezygnacji z usługi, w tym, kiedy i w jakim zakresie klient może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. Warto również ustalić, czy DJ ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieodebrania przez klienta przedpłaty lub złamania przez klienta innych warunków umowy.

Rodzaj muzyki, wpływ na playlisty

Umowa powinna określać, czy i w jakim zakresie klient ma możliwość wprowadzenia zmian do listy utworów, jakie ma być odtwarzane przez DJ-a podczas wesela. Warto również ustalić, czy DJ będzie uwzględniał sugestie gości i czy będzie odtwarzał muzykę zgodną z preferencjami klienta.

Kwestie dotyczące sprzętu

Sprzęt jest często elementem, na który Młoda Para nie zwraca uwagi. Umowa powinna zawierać informacje na temat tego, jakiego sprzętu DJ będzie używał i czy zostanie on przez niego dostarczony. Klient powinien mieć również pewność, że sprzęt będzie sprawny i zgodny z wymaganiami technicznymi miejsca przyjęcia i czy obsłuży określoną liczbę osób oraz wielkość sali weselnej.

Informacje dotyczące kontaktu

Umowa powinna zawierać numery telefonów i adresy e-mail, dzięki czemu obie strony będą mogły łatwo się skontaktować w razie potrzeby. Warto również ustalić, kto jest odpowiedzialny za koordynację i komunikację przed i podczas trwania wesela.

Podpisy

Umowa powinna być podpisana przez obie strony, co stanowi jednoznaczne potwierdzenie jej zawarcia.

Podsumowanie

Podpisanie umowy z DJ-em na wesele jest ważnym krokiem w procesie organizacji przyjęcia. Dokładnie przeczytanie i zrozumienie jej treści, a także wcześniejsze przedyskutowanie z DJ-em, pozwoli na uniknięcie nieporozumień oraz zapewni spokój ducha i pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem.

Nie macie pewności co do zawieranych warunków? Nie chcesz trafić na kota w worku. Umów się ze mną na bezpłatne spotkanie. Otrzymasz umowę, z którą będziecie mogli się zapoznać. Skorzystajcie z zakładki kontakt.